• HeldCare

  HeldCare zoekt helden die impact maken. Die vernieuwende producten/diensten ontwikkelen in zorg en welzijn, op basis van sociaal ondernemerschap. Wij ondersteunen deze helden met een intensief ontwikkeltraject. Zodat zij hun positieve impact kunnen vergroten en versnellen.

   

  Verdiepingsprogramma en Maatwerktraject

  Onderdeel van HeldCare is een Verdiepingsprogramma van drie maanden. Hierin formuleren onze deelnemers hun ambities en vinden zij oplossingen voor knelpunten op het gebied van hun businessmodel, klantbereik en impact-meten. Zij schrijven vervolgens een groeiplan waarmee zij kans maken op het Maatwerktraject. Dit traject dat bestaat uit:

  • een jaar lang maatwerkbegeleiding
  • financiële ondersteuning en
  • toegang tot het netwerk van HeldCare

  Kwetsbare ouderen

  Deze editie van HeldCare is gericht op impact voor kwetsbare ouderen. Wij zijn op zoek naar sociaal ondernemers die hen ondersteunen met producten/diensten waardoor zij bijvoorbeeld meer bewegen en actiever leven. Of veiliger zijn in en om hun huis zijn. Waardoor zij in contact komen met anderen en met gemak op pad gaan. Of vanuit hun eigen kracht een actieve rol kunnen spelen.

   

  Missie HeldCare

  HeldCare is door de Achmea Foundation en Social Enterprise NL ontwikkeld vanuit de wens om sociaal ondernemerschap in de zorg aan te moedigen en te ondersteunen.

 • Het Verdiepingsprogramma

  in 3 maanden van ontwikkelvraag naar groeiplan

  HeldCare Social Enterprise NL

  Ontwikkelvraag

  Wensen voor groei?

  Ons Verdiepingsprogramma start met de ontwikkelvragen van onze deelnemers. Waar willen zij naartoe en wat willen zij bereiken? Op welk terrein liggen hun wensen voor groei?

  HeldCare Achmea Foundation Social Enterprise NL

  Knelpunten

  Wat staat er in de weg?

  Om hun ambities te realiseren, is het belangrijk voor onze deelnemers om te kijken wat hen daarbij in de weg staat. Welke hobbels, beren en knelpunten komen zij tegen als het gaat om hun businessmodel, klantbereik en het meten van hun impact?

  Held Care Helden Social Sociaal HeldCare

  Oplossingen

  Verzin een list!

  Geïnspireerd door experts uit het veld en ervaren coaches onderzoeken onze deelnemers de oplossingen om hun businessmodel te verdiepen, hun klantbereik te vergroten en hun impact-meten te verbeteren.

  Healthcare ontwikkeling innovatie Heldcare

  Groeiplan

  Maak het waar!

  Onze deelnemers sluiten het Verdiepingsprogramma af met het indienen van een groeiplan waarin zij hun visie, ambitie, knelpunten en oplossingen koppelen aan een plan van aanpak voor groei. Met dit groeiplan maken zij kans op het Maatwerktraject van HeldCare.

 • Trainen, coachen en challengen

  In de groep en 1-op-1 aan de slag

  Trainen

  Onze deelnemers komen tijdens het Verdiepingsprogramma van 3 maanden gedurende 7 trainingsdagen bij elkaar. Tijdens deze dagen worden zij begeleid door experts en gaan zij gezamenlijk met businessmodel, klantbereik en impact-meten aan de slag.

  Coachen

  Binnen het Verdiepingsprogramma hebben onze deelnemers 5 gesprekken met een individuele procescoach. Deze gesprekken zijn erop gericht om hen ‘on track’ te houden bij het schrijven van hun groeiplan en te helpen reflecteren op de eigen ontwikkeling.

  Challengen

  Op donderdag 4 mei 2017 krijgen al onze deelnemers een HeldCare Challenge Sessie aangeboden. Daarin gaan zij gedurende 1,5 uur in gesprek met drie professionals uit het netwerk van HeldCare en doen zo waardevolle inzichten op voor de afronding van hun groeiplan.

   

 • Demoday- Pitch je plan

  Op donderdag 22 juni 2017 presenteren alle deelnemende sociaal ondernemers hun groeiplan tijdens onze Demoday. Dit is de feestelijke afsluiting van ons Verdiepingsprogramma, maar ook de start van het Maatwerktraject voor de winnende deelnemers. Ten overstaan van jury en publiek presenteren alle deelnemers het groeiplan waarmee zij hun maatschappelijke impact willen vergroten. De jury van HeldCare maakt vervolgens bekend welke ondernemingen het Maatwerktraject winnen. Bekijk hier een impressie van HeldCare Demoday 2016.

 • Het Maatwerktraject

  In 1 jaar van plan naar praktijk!

  Zorginnovatie Heldcare initiatief

  Het Maatwerktraject van HeldCare is gericht op het realiseren van het groeiplan dat tijdens het Verdiepingsprogramma is ontwikkeld. De winnaars krijgen met het Maatwerktraject de (financiële) middelen aangereikt om hun gewenste groei (en impact) te realiseren.

   

   

  HeldCare Healthcare zorg innovatie

  Atlantis Handelshuis BV, Bijzonder Thuisafgehaald en Fello zijn de winnaars van het Maatwerktraject van HeldCare 2016. Afgelopen zomer zijn zij van start gegaan met hun Maatwerktraject. Zij ontvangen een jaar lang de begeleiding en financiële ondersteuning die past bij hun wensen en behoeften.

 • Trainers & Coaches HeldCare 2016

  een greep uit de betrokken experts van de vorige editie van Heldcare

  Marieke van den Berg

  Spreker 2016

  In haar werk handelt Marieke vanuit de overtuiging dat gedeelde normen en waarden een krachtige basis zijn voor succesvolle samenwerking en continue kwaliteitsontwikkeling.

  Ria van Boven

  Coach 2016

  Ria is een ervaren ondernemer, manager en adviseur in

  (thuis-)zorg organisaties. "De omgeving past zich niet aan jou aan, jij zult je moeten aanpassen aan de omstandigheden."

  Paul Brandsma

  Coach 2016

  Paul is een ervaren ondernemer en coacht bedrijven die sociaal en maatschappelijk ondernemen. In zijn ogen leggen deze bedrijven het fundament voor de samenleving van morgen.

  Fanny Evers

  Expert-trainer 2016

  Fanny Evers is merkbouwer bij De Reactor en helpt organisaties en merken in hun strategische positionering en marketing. Daarbij staat een open samenwerking met de opdrachtgever én eindgebruiker altijd voorop.

  Sjoerd Hannema

  Coach 2016

  Sjoerd is een ervaren manager met een juridische achtergrond. Momenteel is hij werkzaam als consultant voor sociaal ondernemers.

  Mark Hillen

  Spreker 2016

  Mark is mede-oprichter van Social Enterprise NL en Social Enterprise Lab. Hij schreef twee boeken, “Verbeter de Wereld, begin een bedrijf” samen met Willemijn Verloop, en “Iedereen werk, iedereen winst”.

  Mathijs Huis in 't Veld

  Spreker 2016

  Mathijs Huis in 't Veld is mede-oprichter en directeur van NL voor elkaar (voormalig Zorg voor elkaar). NLvoorelkaar is een sociale onderneming met als missie iedereen de zorg en aandacht te bieden die hij/zij nodig heeft.

  Jeroen Kemperman

  Expert-trainer 2016

  Jeroen is senior manager strategy bij Achmea. Samen met Jennifer op 't Hoog schreef hij het boek 'Briljante Businessmodellen in de zorg.

  Edith Kroese

  Expert-trainer 2016

  Edith is eigenaar van impact adviesbureau Avance in Nederland. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring in evaluaties en impact studies voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en impact financiers.

  Kristel Logghe

  Coach 2016

  Kristel is gezondheids-wetenschapper en sociaal ondernemer met veel ervaring in het sociale domein en de zorg. Ze is onder andere oprichter van Multivation en bestuurslid van Social Powerhouse en se.lab.

  Fiene van Loock

  Hoofdtrainer 2016

  Fiene versterkt sociale initiatieven en bedenkt sociale innovaties. Ze versterkt het sociale domein door zich voor langere tijd te verbinden aan initiatieven en zo mee te bouwen aan het sociale weefsel in de samenleving.

  Willemijn Verloop

  Spreker 2016

  Willemijn is mede-oprichter van Social Enterprise NL en streeft naar een eerlijkere en rechtvaardigere wereld. Circulair, armoedevrij en inclusief. Zij gelooft dat sociaal ondernemers een cruciale rol spelen in het bereiken van die samenleving.

  Marjolein Verstappen

  Spreker 2016

  Marjolein is directeur van de Achmea Foundation en heeft veel kennis en ervaring van het zorgveld. Ze was directeur GGD Amsterdam, bestuurder van Agis Zorgverzekeringen en directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis.

  Eva Walraven

  Spreker 2016

  Eva Walraven is managing director van de sociale onderneming Bakkerscafé Brood op de plank. "We gaan samen voor de ontwikkeling van onze mensen en kwaliteit van onze producten. Ons motto is: het kan wél!"

  Daan Weddepohl

  Spreker 2016

  Daan is oprichter van het succesvolle deelplatform Peerby.com. Peerby gelooft in "wij" en niet alleen maar "ik". Door mensen in contact te brengen en te laten delen proberen ze een alternatief te bieden voor de wegwerpcultuur.

  Raymond Witvoet

  Coach 2016

  Raymond zijn kennis en expertise over het sociale domein is opgebouwd door jarenlang op strategisch niveau voor, en met sociaal innovatieve bedrijven en sociaal ondernemers te werken.

 • What's in it for you?

  Van Verdiepingsprogramma naar Maatwerktraject

  Ontwikkeling

  Intensief programma

  Met HeldCare vind je oplossingen om jullie businessmodel te verdiepen, klantbereik te vergroten, impact-meten te verbeteren en jullie scale-up vorm te geven.

  Begeleiding

  In een groep en 1-op-1

  Je werkt onder begeleiding van experts en ervaren coaches. Je gaat tijdens trainingsdagen met de groep met elkaar aan de slag en tijdens individuele sessies met je coach.

  Financiering

  binnen het Maatwerktraject​

  De financiële ondersteuning die de winnaars van het Maatwerktraject ontvangen komt in de vorm van geefgeld, een vergoeding van out-of-pocket kosten en/of een zachte lening.

  Toegang

  Netwerk en distributie

  Zowel tijdens het Verdiepingsprogramma als het Maatwerktraject verbinden Social Enterprise NL en de Achmea Foundation de deelnemers aan hun netwerk van experts.

 • Aanmeldprocedure & criteria

  Van aanmelden tot starten

  Aanmelden

  Vanaf dinsdag 1 november 2016 tot en met zaterdag 31 december 2016 23:59 uur is het mogelijk om jullie sociale onderneming aan te melden voor HeldCare. Aanmeldingen die na 31 december 2016 bij ons binnenkomen, onjuist of onvolledig zijn of niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname.

  Intake

  Tussen 16 januari 2017 en 27 januari 2017 voeren we met alle sociale ondernemers die in aanmerking komen een intakegesprek. Deze gesprekken zijn erop gericht om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen, de verschillende ontwikkelvragen te bespreken en een inschatting te maken of deelname aan ons Verdiepingsprogramma daadwerkelijk kan leiden tot groei van de onderneming.

  Selectie

  Op 14 februari 2017 maakt onze selectiecommissie bekend welke tien sociale ondernemingen zijn geselecteerd voor deelname aan het Verdiepingsprogramma. De selectiecommissie schat in welke sociale ondernemingen de grootste kans maken om met HeldCare daadwerkelijk hun impact te vergroten en versnellen.

  Criteria

  • Ligt de focus binnen jullie onderneming op impact?
  • Bieden jullie een product/dienst gericht op de versterking van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen?
  • Zijn jullie met jullie product of dienst de idee-fase voorbij en klaar voor een scale-up?
  • Is er potentie voor aanzienlijke groei binnen nu en twee jaar?
  • Kan binnen HeldCare aan de ontwikkelvraag voor die groei worden gewerkt?
  • Zijn de founders van de onderneming echt gecommitteerd om met deze vraag aan de slag te gaan?
  • Kunnen jullie twee van jullie teamleden vrijmaken voor deelname aan het Verdiepingsprogramma?

  Aanmelden voor HeldCare 2017 is niet meer mogelijk.

   

 • Veelgestelde vragen

 • HeldCare nieuws

  Wekelijks informeren we je over de laatste nieuwtjes van HeldCare

 • Vrijwilligers gezocht tijdens events!

 • Contact

  Vragen, opmerkingen of langskomen?

  Team HeldCare staat graag voor je klaar . Wij zijn te bereiken op 020- 6264410 of via info[at]heldcare.com

   

  Ons bezoek- en postadres is:

   

  Social Enterprise NL

  Team HeldCare

  Keizersgracht 264

  1016 EV Amsterdam

  Marrije Prins

  Programmamanager

  Heb je inhoudelijke vragen over het programma?

  Tel: 06-46120474

  Maxime Hofman

  Producent

  Vragen over de organisatie van HeldCare?

  Tel: 06-46287607

  Leonie Bank

  Communicatie

  Heb je een idee voor een blog? Een vraag over de website? 

  Tel: 06-30139293

All Posts
×