Return to site

De dansende olievlek van Het Danspaleis

In gesprek met Suna Duijf van Het Danspaleis

Jullie hebben het Maatwerktraject gewonnen. Waar gaan jullie het komende jaar met het Maatwerktraject aan werken?

‘Het komende jaar willen we de organisatie op drie punten klaarstomen voor de toekomst. Allereerst op organisatievlak; we willen efficiënter werken met onze mensen. Daarnaast moeten we aan de slag op het gebied van automatisering. Ten derde gaan we ons business model aanscherpen. We willen en moeten een duurzame en haalbare toekomstbestendige geldstroom creëren.

De afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid en om deze groei te kunnen voortzetten is het van belang om te reflecteren op de organisatie. Is dit de juiste organisatie om de toekomst mee in te gaan? Of moeten we bepaalde dingen veranderen?

We hebben drie verschillende formules; Het Danspaleis (op locatie met 40- 1000 mensen), Plaatje & Praatje (een vrijwilliger komt langs met een plaatje en een praatje) en de Muzieksalon (huiskamereditie in de buurt voor ongeveer 20 ouderen). Deze formules hebben verschillende organisatievormen en ook weer een eigen logistiek. Het is belangrijk dat deze formules meer in elkaar overgaan en efficiënter worden. Door ons te richten op die drie punten, kunnen we onze organisatie toekomstbestendig maken.’

Wat voor hulp krijgen jullie van HeldCare?

Achmea Foundation en Social Enterprise NL helpen ons met het aanbrengen van scherpte. Ze houden ons scherp op wat we precies willen en wat het gaat opleveren. Daarnaast hebben ze enorm veel expertise in huis en verbinden ze ons aan de juiste partijen die ons kunnen helpen met het uitvoeren van ons groeiplan. Ook bekostigen ze onderdelen, zodat we een deel van ons plan kunnen realiseren.

Ook heeft het HeldCare Verdiepingsprogramma ons al veel geholpen. Voorheen hadden we minder aandacht voor de organisatie en het verdienmodel, maar richtten we ons vooral op het concept (onze danspaleizen). Je doet namelijk waar je het beste in bent en je doet minder waar je minder goed in bent. Het is echter cruciaal om te zorgen voor een goede balans tussen inhoud, organisatie en het business model. Het programma heeft ons hierbij geholpen.’

Wat is jullie toekomstdroom?

‘We willen een franchise formule ontwikkelen, zodat we onze drie formules door het hele land kunnen uitzetten. Hierin zien we voor onszelf een rol als facilitator en begeleider. We willen een dansende olievlek verspreiden door heel Nederland en uiteindelijk zelfs buiten Nederland. Want het levert zoveel op. Onlangs hadden we een vrijwilligersfeest, waarbij ook de directeur van CVU, een grote uitvaartorganisatie aanwezig was. ‘Zijn’ medewerkers zijn vrijwilligers bij onze Danspaleizen. Op elk tafeltje stond een singlekoffertje en per groep werd er een favoriet gekozen. Op het moment dat het eerste plaatje draaide begon iedereen te dansen; ouderen, jongeren en ook de directeur. De mensen die bij het Danspaleis betrokken zijn dansen in een mum van tijd, heel vanzelfsprekend met elkaar. Leeftijd of achtergrond doet er niet meer toe. Het zou geweldig zijn als er in Nederland meer wordt gedanst. Dans en muziek zorgen voor contact en het is een effectieve en positieve manier om ouderen bij de maatschappij te betrekken.’

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK