Return to site

De plannen van CRDL

In gesprek met Ger Schuivens van CRDL

Jullie hebben het Maatwerktraject gewonnen. Waar gaan jullie het komende jaar met het Maatwerktraject aan werken?

‘Het komende jaar gaan we op wetenschappelijke basis laten onderzoeken wat het aantoonbaar effect van de CRDL is en op welke manier dit optimaal bereikt kan worden. Dit doen we door middel van drie deelstudies. Ten eerste een interventiebeschrijving; hierin onderzoeken we wat een CRDL moment precies is en op welke manier je de juiste randvoorwaarden schept om het CRDL moment zo waardevol mogelijk te maken. Ten tweede gaat een onderzoeksinstelling een theoretisch kader scheppen, dit houdt in dat ze gaan kijken naar bestaande wetenschappelijke literatuur die qua interventie aansluit bij wat de CRDL doet. De derde component is het onderzoek naar de effecten van het gebruik van de CRDL en de reacties bij een doelgroep bestaande uit voldoende proefpersonen. We onderzoeken dit bij cliënten van zorginstellingen, bij zorgmedewerkers en bij naasten of familieleden van cliënten. We hebben eerder onderzoek gedaan met positieve resultaten, maar de onderzoeksgroepen waren te klein om hieraan algemene conclusies te verbinden.

Dit onderzoek gaat ons en onze klanten in ieder geval hele waardevolle inzichten opleveren en kan een entree zijn om de CRDL erkend te krijgen als ‘interventie in de langdurige zorg’. Wanneer die erkenning er is, kunnen we een aanvraag indienen om als ‘vergoede zorg’ in aanmerking te komen. Dat zal pas in 2020 zijn, maar dit zijn de noodzakelijke voorbereidende stappen om daarop uit te komen.

In 2018 starten we ook een pilotproject om CRDL als dienstverlening aan te bieden. Dat houdt in dat we mensen die hierin geïnteresseerd zijn, gaan uitrusten met een CRDL, waarna zij geboekt kunnen worden om CRDL momenten aan te bieden aan mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Dat kan zijn op locatie in een zorginstelling of bij iemand thuis. Dan is het niet noodzakelijk om de CRDL te kopen, maar kunnen deze mensen wel gebruik maken van de CRDL. Met het pilotproject willen we onderzoeken of hier voldoende vraag naar is en of we het werkzaam kunnen maken voor alle partijen.’

Wat voor hulp krijgen jullie als winnaars van het Maatwerktraject?
'Achmea Foundation en Social Enterprise NL bieden ons kennis. Achmea Foundation heeft ons laten inzien dat zo’n traject belangrijk en waardevol kan zijn, direct qua resultaat maar ook voor de lange termijn qua potentie. Wij hadden zo’n uitgebreid en langdurig onderzoek in eerste instantie niet op onze radar staan, ook omdat wij zelf niet de mogelijkheden hebben om zo’n traject op te starten. Ook nemen zij grotendeels de kosten van het onderzoek op zich, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

Tijdens het HeldCare Verdiepingsprogramma hebben we ook veel inzichten opgedaan. Bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om je impact te meten. Daarom zijn we bezig om in alle zorginstellingen die reeds in bezit zijn van de CRDL, evaluatieonderzoeken te doen. Zo kunnen we de CRDL verder optimaliseren om dichter bij ons ultieme doel te komen: ‘Een bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van bewoners en medewerkers van zorginstellingen.’

Wat is jullie toekomstdroom?

‘We willen mooie nieuwe contactmomenten verzorgen voor alle mensen voor wie dat niet meer vanzelfsprekend is. Voor ouderen met dementie, maar ook voor mensen met een beperking en voor de mensen die dichtbij hen staan, de zorgmedewerkers en familieleden. Want die lijden ook onder het gebrek aan de mogelijkheden om contact te houden. Met behulp van de CRDL willen we dit mogelijk maken. En dat willen we niet alleen in Nederland, maar overal daar waar sociaal isolement zich manifesteert en waar ‘de zorg’ zich op een behoorlijk hoog niveau bevindt. We zijn al gestart in België en volgend jaar zetten we de eerste stappen in Duitsland. Ook zijn we benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Als de CRDL erkend wordt als interventie in de langdurige zorg én de CRDL in aanmerking komt voor vergoede zorg, dan kunnen meer mensen regelmatig mooie contactmoment ervaren. Maar ik wil de waarde van de CRDL niet ophangen aan het antwoord op de vraag of er wel of geen zorgvergoeding voor gegeven wordt. Het is eenvoudig niet zo dat alle zorg die goed voor je is, in aanmerking komt voor vergoeding. Het antwoord op de vraag ‘wie betaalt?’ is niet maatgevend voor het belang en de waarde die de CRDL levert voor de gebruikers. En als het niet uit het ene potje kan, dan moeten we op zoek naar andere wegen. Dat maakt het ook zo boeiend om dit te mogen doen.’

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK