Return to site

Geef ouderen een stem

Onlangs was HeldCare aanwezig bij een congres over de nieuwe generatie ouderen(zorg) in de Jaarbeurs in Utrecht. We waren benieuwd hoe de nieuwe generatie ouderenzorg eruit gaat zien en wat er voor nodig is om ons allemaal beter oud te laten worden. Zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en ouderen deelden onderzoeken en voorbeelden uit hun eigen praktijk. Uit alle verhalen blijkt; we moeten echt beter leren luisteren naar ouderen en samen met hen oplossingen bedenken om hun zorg te verbeteren.

Omroep Max wijdde op 5 oktober dit jaar in Meldpunt! een aflevering aan de problemen in de ouderenzorg. Hierin kwam ook naar voren dat een groot deel van de problemen in de ouderenzorg veroorzaakt wordt doordat er slecht wordt geluisterd naar ouderen. Of zoals Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde, het zei: “We verzorgen mensen die op dit moment geen stem hebben in de maatschappij”.

Dé oudere bestaat niet

Staatssecretaris Martin van Rijn, aanwezig tijdens het congres in Utrecht, benoemde ook het belang van luisteren in de ouderenzorg. Volgens hem bestaat dé oudere niet. Elke oudere is verschillend en daarmee is de zorgbehoefte van elke oudere anders. Daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar ouderen, zodat we kunnen achterhalen wat hun behoefte is. Eenzaamheid, waar 43% van de ouderen mee kampt, vraagt een andere oplossing, dan bijvoorbeeld slechtziendheid. “We moeten dus zorgen voor liefdevolle zorg op maat, die niet vóór maar mét ouderen tot stand komt”.

Meer aandacht voor narratief kennen

Joris Slaets van de Leyden Academy stelt dat we wel luisteren naar ouderen, maar dat we daarin vooral op zoek zijn naar feiten en cijfers, zoals bijvoorbeeld bloeddruk en gewicht. Er is vaak minder aandacht en tijd voor het narratief kennen van ouderen; hoe ervaart een oudere zijn of haar eigen welbevinden? Wat vindt iemand belangrijk in het leven? Terwijl dit aspect van luisteren juist veel inzicht geeft.

Oplossingen in het kader van ‘luisteren’

Goed luisteren is dus belangrijk, maar hoe doe je dat? Tijdens het congres in Utrecht werden twee tools gedeeld, die ondersteunen bij het beter leren kennen van ouderen.

  • De LAVA (life & vitality assesment) die ondersteunt bij het achterhalen van verlangens van ouderen en helpt ontdekken waar zij gelukkig van worden zodat hun verlangens kunnen worden vertaald naar acties en doelen.
  • En de Doodle Me Tool die, zonder standaard vragenlijst, helpt om het leefplezier en de dagelijkse gewoontes en rituelen van ouderen in kaart te brengen.

Sociaal ondernemers in de ouderenzorg creëren vaak vernieuwingen die de kwaliteit van het leven van ouderen verbeteren. Op 14 februari 2017 maken we bekend welke tien van hen deel gaan nemen aan ons Verdiepingsprogramma. Wij zijn heel benieuwd hoe zij ervoor zorgen dat ze echt luisteren naar de ouderen waarmee en waarvoor zij werken. Vanaf medio maart zullen we hun best practices met jullie delen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK