Return to site

In gesprek met Maxime Hofman over sociaal inkopen

Als producent van HeldCare is Maxime Hofman verantwoordelijk voor de inkoop van allerlei producten en diensten; denk aan de locatie waar de bijeenkomsten gehouden worden, de catering, en al het nodige trainingsmateriaal. Daarbij let zij erop dat alles sociaal ingekocht wordt: “Het is ons doel om sociaal ondernemerschap aan te moedigen en dat vind je terug in alles wat wij doen, dus ook in ons inkoopbeleid.”

Wat betekent “sociaal inkopen” eigenlijk precies?

“Sociaal inkopen betekent dat je er bewust voor kiest om bij sociale ondernemingen in te kopen. Dit zijn ondernemingen die met hun product of dienst expliciet een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Sociaal inkopen gaat dus nog een stapje verder dan maatschappelijk verantwoord inkopen. Bij het laatstgenoemde principe let je erop dat de producten en diensten die je inkoopt geen schade berokkenen aan mens en milieu, terwijl je bij sociaal inkopen juist ook een positieve impact wilt maken.”

Is het moeilijk om sociaal in te kopen, bijvoorbeeld qua aanbod of prijs?

“Het aanbod van sociale ondernemingen is al best groot, en op de website van Social Enterprise NL vind ik een groot deel van wat ik voor de productie van HeldCare nodig heb. De prijs en kwaliteit van sociale producten en diensten verschilt ook niet wezenlijk van die van andere producten en diensten. Sociale ondernemingen zijn immers in dezelfde markt actief als alle andere bedrijven en moeten dus ook concurreren op prijs en kwaliteit. Maar de overstap maken naar sociaal inkopen kost wel tijd en energie, en dat is volgens mij de belangrijkste horde die je moet nemen: er moet voldoende draagvlak binnen je organisatie zijn om het inkoopbeleid te veranderen.”

Heb je nog een tip voor instellingen in de ouderenzorg die aan de slag willen gaan met sociaal inkopen?

“Bepaal eerst het gebied waarop jouw instelling impact wil maken; bijvoorbeeld het klimaat, arbeidsparticipatie, of armoedebestrijding. Veel instellingen hebben al een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen geformuleerd, dus dat kun je dan als uitgangspunt nemen. Vervolgens is het een kwestie van doen: ga praten met sociale ondernemers om te bepalen of en wat zij voor je instelling kunnen betekenen. Sociale ondernemers zijn vaak hele creatieve en innovatieve mensen, en dat is een mooie bijkomstigheid voor jou als inkoper. Je krijgt niet alleen een sociaal product, maar vaak ook nieuwe ideeën en een frisse blik op je eigen bedrijfsvoering!”

Meer weten over sociaal inkopen? Lees de publicatie 'Buy Social: Impact door inkoop'

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK